Dotazník pro veřejnost - OSOBY V PŘECHODNÉ SOCIÁLNÍ KRIZI

Dotazník pro veřejnost - OSOBY V PŘECHODNÉ SOCIÁLNÍ KRIZI

Věnujte chvíli svého času k vyplnění dotazníku týkajícího se Vašich názorů, postřehů či zkušeností se sociálním poradenstvím pro osoby v přechodné sociální krizi. Tyto služby poskytuje a zaštiťuje také Diecézní charita České Budějovice. Děkujeme!

Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se Vašich názorů, postřehů či zkušeností se sociálními službami pro osoby v přechodné sociální krizi. Jeho vyplněním výrazně pomůžete procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě České Budějovice. Bližší informace o tomto procesu můžete nalézt na webových stránkách Magistrátu města České Budějovice http://rpss.c-budejovice.cz.

Dotazník je zcela anonymní a data z něj získaná budou využita pouze pro účely procesu komunitního plánování sociálních služeb. Při vyplňování označte vybranou odpověď křížkem, nebo dle pokynu uveďte odpověď vlastními slovy.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLyBjRzKHJXraUtGCTOn1mbjCaX-QhM0E7o6Typo_59SuyyA/viewform


Děkujeme, že se i Vy zapojíte do procesu plánování sociálních služeb. Váš názor nás skutečně zajímá.