Fotografická soutěž Tříkrálová sbírka 2016

Organizátorem soutěže je Diecézní charita České Budějovice, IČ 45018316

Pravidla soutěže:

 • Do soutěže se mohou zapojit zaměstnanci (vyjma koordinátorů Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi, kteří budou následně snímky hodnotit), dobrovolníci Tříkrálové sbírky a uživatelé služeb Charit z českobudějovické diecéze
 • Za osobu lze zaslat maximálně 3 snímky do soutěže v elektronické podobě na téma Tříkrálová sbírka
 • Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria: zachycení motivu koledování při Tříkrálové sbírce, velikost zaslané fotografie musí být 700 kB - 2 MB, doporučení formát snímku je 3:2
 • Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují pravidla soutěže
 • V případě uživatelů služeb, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav, se předpokládá, že snímky odešle garant klienta, který na sebe také uvede kontakty a bude za uživatele komunikovat
 • Nezapomeňte připsat popisek fotky: jméno a příjmení fotografa, místo pořízení fotografie, telefon a e-mail na fotografa (případně garanta)
 • Účastí v soutěži dává každý soutěžící Diecézní charitě České Budějovice Souhlas se shromažďováním a užíváním osobních dat (viz níže)
 • Fotografie posílejte e-mailem koordinátorovi Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi Romanu Tlapákovi, a to v digitální podobě do 31. ledna 2016 98m.Cdkl-7a-VUc74eBF5e4UH8qBVck.

Oceněna budou první tři místa, pro vítěze jsou připraveny drobné dárky.

Všechny fotografie splňující podmínky soutěže budou zařazeny do hodnocení porotou složenou z koordinátorů Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi. Předsedou poroty je Roman Tlapák.

Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese, uvedené při zaslání fotografií, kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry.

Souhlas se shromažďování a užíváním osobních dat:

 1. Souhlasím, aby Diecézní charita České Budějovice zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů mé osobní a citlivé údaje, která jsem sdělil/a, a to pro účel evidence osob zúčastněných ve Fotografické soutěži Tříkrálová sbírka 2015 .
 2. Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro spolupráci (v databázi bude uvedeno mé jméno, příjmení, telefon a e-mail) po dobu trvání Fotografické soutěže Tříkrálová sbírka 2015. Po skončení Fotografické soutěže budou tyto údaje uchovávány po dobu nejméně tři měsíce od mého posledního kontaktu. Dále pak budou archivovány jen pro statistické účely. V případě výhry v této soutěži bude Diecézní charita České Budějovice uchovávat mé výše uvedené údaje po dobu, po kterou bude využívat fotografie pro propagaci Tříkrálové sbírky a činnosti Charit v českobudějovické diecézi.
 3. Souhlasím s tím, aby si Diecézní charita České Budějovice ověřila pravdivost mnou poskytovaných údajů.
 4. Stanu-li se výhercem Fotografické soutěže Tříkrálová sbírka 2015, dávám souhlas Diecézní charitě České Budějovice s užitím svého jména, příjmení, popisu fotografie a samotné fotografie pro účely propagace Tříkrálové sbírky a Diecézní charity České Budějovice v médiích. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.
 5. Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Výsledky soutěže o nejlepší Tříkrálovou fotku v českobudějovické diecézi 2013

Výsledky soutěže o nejlepší Tříkrálovou fotku v českobudějovické diecézi 2013

Soutěž o nejlepší fotografii z koledování, koledníků při Tříkrálové sbírce 2013 byla vyhodnocena při setkání koordinátorů Tříkrálové sbírky 2013 dne 21. 2. 2013, kde byla vyhodnocena celá organizace tříkrálové sbírky.

Výsledky soutěže o nejlepší Tříkrálovou fotku v českobudějovické diecézi

Výsledky soutěže o nejlepší Tříkrálovou fotku v českobudějovické diecézi

Dne 2. 3. 2012 bylo vyhodnocení Tříkrálové sbírky koordinátory z celé diecéze. Kordinátoři zároveň vyhodnotili nejlepší fotografie z koledování Tříkrálové sbírky 2012.
 

Vítězná fotografie byla odměněna mobilem

Setkání a poděkování těm, kteří nám pomáhali při tříkrálovém koledování

Výsledky foto soutěže TS 2011

Soutěž o nejlepší fotografii z koledování, koledníků při Tříkrálové sbírce 2011 byla vyhodnocena při setkání koordinátorů TS 2011 dne 18. 2. 2011, kdy byla vyhodnocena celá organizace TS 2011. Autoři prvních dvanácti fotografií budou odměněni mobilními telefony.

Soutěž pro koledníky TS 2010

Diecézní charita České Budějovice vyhlašuje soutěž „Tříkrálová sbírka 2010 objektivem a perem“. Vítězové v jednotlivých kategoriích získají mobilní telefon, který do soutěže věnovala společnost T - Mobile.