Přihláška na Tříkrálovou sbírku - vedoucí skupinky koledníků

Chcete se zapojit do Tříkrálové sbírky a už Vám bylo 15 let? Pak hledáme právě Vás! Spousta dětí by ráda koledovala v přestrojení za tři krále, ale mnohdy chybí vedoucí skupinky - dospělý člověk, který děti pohlídá, prokáže se občanským průkazem a průkazem koledníka, je-li třeba, vysvětlí lidem, na co je sbírka určena a podobně dětem při koledování pomáhá.

Informace pro vedoucí skupinek a další podrobnosti naleznete zde.

Budeme velice rádi, když se přidáte!

Přihláška na Tříkrálovou sbírku - vedoucí skupinky koledníků

Chci se do Tříkrálové sbírky zapojit v následující lokalitě (nepovinné)
Bude-li upřednostňované místo koledování mimo lokality, ve kterých chodí naši koledníci, předáme po předchozí dohodě s Vámi (e-mailem či telefonicky) kontakt na Vás příslušné charitě, na jejímž území se chcete sbírky zúčastnit.
Napište jména koledníků, věk, telefon na ně (či na jejich zákonného zástupce), e-mail na ně (či na jejich zákonného zástupce).

Souhlasím, aby Diecézní charita České Budějovice zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů mé osobní a citlivé údaje, a to pro účel evidence osob zúčastněných v projektu Tříkrálová sbírka (v databázi bude uvedeno mé jméno, příjmení, datum narození, číslo Občanského průkazu, trvalé bydliště a kontakt na mě).

Souhlasím s tím, aby si Diecézní charita České Budějovice ověřila pravdivost mnou poskytovaných údajů.

Souhlasím s použitím fotografie mé osoby a případně mých dětí, pokud se zúčastní Tříkrálové sbírky, v novinách, na letácích, ve výroční zprávě, na webových a facebookových stránkách Diecézní charity ČB a ve zprávách pojednávajících o Tříkrálové sbírce, a to pro účel prezentace Diecézní charity ČB na veřejnosti. Fotografie se nikdy nebudou vyskytovat společně s příjmením dotyčného na fotografii. 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Opište prosím ČÍSELNÝ KÓD a zadejte ODESLAT. Je-li dotazník správně odeslán, objeví se Vám dialogové okno "Děkujeme za odeslání dotazníku".

Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA