Zahájení Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi

Zahájení Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi

Zamyslet se nad sebou, udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a nezištně podpořit ty, kteří potřebují naší pomoc. K tomu vybízí všechny lidi dobré vůle Tříkrálová sbírka, největší akce tohoto druhu v České republice.

Tříkrálová sbírka se uskuteční od 2. ledna do 14. ledna 2013. V uvedené době zaplaví ulice měst a obcí českobudějovické diecéze stovky Kašparů, Melicharů a Baltazarů. Nově se bude koledovat v obci Koroseky a ve farnosti Soběslav, celkem na 52 místech. Do sbírky se zapojí zhruba 2450 dobrovolníků. Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi se bude konat v pátek 4. ledna od 14.30 hodin na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II za přítomnosti presidenta Diecézní charity České Budějovice Pátera Josefa Hugo Pitla.

„Dvě třetiny z této sumy zůstanou v místech, kde se vykoledovaly, celkem zůstane českobudějovické Diecézní charitě 90% vykoledovaných peněz,“ uvedla ředitelka DCHČB Michaela Čermáková. 

Z této sumy největší část - téměř třetina - 31,8% z výtěžku z českobudějovické diecéze připadne pro charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v Borovanech, Českých Budějovicích, Kaplici, Milevsku, Písku, Strakonicích, Třeboni, Vimperku a dalších místech.   

Pětina z takto získané sumy pak připadne lidem, kteří se ne vlastní vinou dostanou do krizové situace (povodně, vichřice, požáry atd.). Více než deset procent ze sbírky pak dostanou zařízení pro mládež ohroženou společensky nežádoucími jevy (10,4%) a rovněž sociálně slabé rodiny v nouzi 

(10,2%).

Další peníze získané koledováním získají hospice v Prachaticích a Táboře, projekt Adopce na dálku, azylové domy pro lidi bez přístřeší, zdravotně postižení lidé, nemocní senioři, domácí hospicová služba další.

Peníze na Tříkrálovou sbírku vybírají koledníci, kteří chodí v přestrojení za tři krále koledovat v době kolem svátku Tří králů, jenž připadá na 6. ledna. Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí.

Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, variabilní symbol 777, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

Tuto dobročinnou akci pořádá Diecézní charita již po potřinácté. „Za uvedené roky jsme díky vykoledovaným penězům pomohli lidem, kteří byli v našem kraji postiženi záplavami, nebo ne vlastní vinnou se ocitli v sociální či životní nouzi. Peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají také chudým potřebným lidem v Bělorusku, Bulharsku, Rumunsku a Zimbabwe. Znovu Vás chceme poprosit, pokud potkáte tříkrálové koledníky, posečkejte, vyslechněte koledu a přispějte lidem v nouzi, v neštěstí při přírodních katastrofách nebo na sociální projekty, které pomáhají našim obyvatelům,“ řekla ředitelka Čermáková.

V minulém roce přes dva tisíce Kašparů, Melicharů a Baltazarů vykoledovalo 3 870 506 Kč.

Kontakty:

Roman Tlapák, Diecézní koordinátor Tříkrálové sbírky
Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity Česká Budějovice