Vzdělávací projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách

Diecézní charita České Budějovice se v tomto roce stala spolu s Jihočeským krajem partnerem projektu Vysoké školy evropských a regionálních studií o.p.s., Centrum celoživotního vzdělávání - K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Projekt sleduje dvě linie vzdělávání podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

První vychází z předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka. V rámci této linie se v nejbližší době připravuje kvalifikační kurz pro sociální pracovníky, který je připraven k akreditaci na MPSV ČR. Druhá linie vychází z již akreditovaného kurzu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Oba kurzy jsou doplněny vzdělávacím programem Zvyšování osobní efektivity, v rámci kterého jsou uskutečňovány pohovory s psychologem. Z obou kurzů absolventi obdrží osvědčení s celostátní platností. Absolvováním profesního vzdělávání doplněného o praxi získají účastníci plnou kvalifikaci a tím se zlepší jejich uplatnění na trhu práce a zároveň se zefektivní jimi poskytované služby. Kurz je financován z projektu, čili je pro uchazeče zdarma.

V rámci projektu je možnost i proplacení cestovních nákladů.

Studium je realizováno prezenční formou (výuka o sobotách a v jiný den po domluvě s organizacemi).

Bližší informace získáte na www.vsers.cz, e-mail: ccv@vsers.cz.