DOBRO MÓDA (dnes je módní dobrovolnictví!)

DOBRO MÓDA (dnes je módní dobrovolnictví!)

Zveme Vás na workshop DOBRO MÓDA (dnes je módní dobrovolnictví!), který se uskuteční v úterý 22. května v rámci MODA Fashion Days 2018 České Budějovice. Na této akci se podílí Dobrovolnické centrum DCH České Budějovice.

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Změny systému pomoci v hmotné nouzi, prosazené v průběhu roku 2017, přinesly trpké ovoce. Podle zkušeností odborníků Charity Česká republika, pracujících dlouhodobě s lidmi v nouzi, způsobují nedávné novely zákona těm nejchudším zbytečné potíže a jejich složitou materiální a bytovou situaci ještě zhoršují

Projekt Bezplatné právní poradenství

I v roce 2017 Poradna Eva při Diecézní charitě České Budějovice poskytovala kromě běžného sociálně právního a dluhového poradenství také bezplatné právní poradenství. Tato forma podpory je určená zejména pro osoby a rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají dostatek finančních prostředků na úhradu právních služeb.

Setkání Renovabis: Das Leben teilen (Pasov, Německo)

Setkání Renovabis: Das Leben teilen (Pasov, Německo)

Na akci Renovabis v partnerské diecézi Pasov se spolu se zástupci Rumunska a Maďarska ve dnech 16.-20.5. 2013 zúčastnila Diecézní charita České Budějovice zastoupená paní ředitelkou Michaelou Čermákovou, která informovala o životě lidí s postižením v ČR a činností charity.

Jednání se zahraničními partnery

Za Diecézní charitu České Budějovice se Mgr. M. Čermáková setkává se zahraničními pratnery.

Pamětnice Šoa oslavila 95 narozeniny

Louise Hermanová se narodila dva roky před koncem I. světové války ve Svitavách ještě v době panování rakouského císaře Františka Josefa I., ale od roku 1953 žije v Českých Budějovicích.

Setkání se sestrami z Afriky 1.6. 2010

Setkání se sestrami z Afriky 1.6. 2010

Živá paměť na setkání se sestrami z Afriky, které pečují o sirotky v dětském domově. Informace o projektu adopce na dálku v Zimbabwe. Přímými kontakty a informacemi od sester pečujících o děti.

Pirožkový večer

Pirožkový večer

Dne 14. 04. 2010 pořádala poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě pirožkový večer.

Společné setkání Cizinců a Živé paměti.

Výstava - Elena Zhukovskaya

Návštěva koncertu 15.12. 09

Návštěva koncertu 15.12. 09

Klienti Živé paměti na Vánočním koncertu DCHČB.

Chanuka 5.12. 2009

Zahájení svátků Chanuka