Celonárodní sbírka na pomoc trpícím na Blízkém východě, v Africe a na Ukrajině

Česká biskupská konference vyhlásila ve spolupráci s Charitou Česká republika sbírku na pomoc lidem ve světě, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady. Sbírka bude probíhat v kostelích. V českobudějovické diecézi to bude v neděli 9. listopadu 2014. Více informací a další možnosti podpory najdete v tomto článku.

Peníze do sbírky je možno darovat při nedělních bohoslužbách. 

Do 15. listopadu 2014 mohou lidé také zaslat finanční dar na účet: 530 477 9052/2700, variabilní symbol 11122014 (účet České biskupské konference, která sbírku společně s Charitou Česká republika pořádá. Na tento účet poputuje i všechen výtěžek ze sbírky v kostelích, Česká biskupská konference pak všechny peníze na tento účel převede najednou na účet Charity Česká republika).  

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům naleznete zde.