Charita je nevýdělečnou organizací a její služba se však bez finančních prostředků neobejde, zvláště, je-li dbáno na její kvalitní a profesionální provedení. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci. Rádi bychom i v budoucnu Vaši důvěru nezklamali. Všem našim dárcům patří naše upřímné díky.

Informace pro sponzory

Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté občanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky. Diecézní charita České Budějovice si proto této podpory nesmírně váží. Pokud i vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit prostřednictvím nás.

Daňové úlevy dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Formy podpory

materiální dary: Vámi darované věci dostávají sociálně slabí lidé.

Sběrná místa:

 • zachovalý textil (ložní prádlo, ručníky), oděvy, obuv, drogistické zboží (je nutné se předem dohodnout: Sekretariát DCHČB)
 • trvanlivé potraviny do data spotřeby (Sekretariát DCHČB)
 • funkční výpočetní technika a elektronika (Sekretariát DCHČB)
 • kancelářské zboží a spotřební materiál (Sekretariát DCHČB)
 • věci pro děti – zachovalé hračky, dětské kočárky, dětské autosedačky, apod. (Poradna EVA – je nutné se předem dohodnout) 
 • finanční dary:

  • hotovost do pokladny na sekretariát DCHČB, 
  • poštovní poukázkou (na účet 4200143282/6800 Sberbank dříve Volksbank ČB nebo na adresu DCHČB, Kanovnická 16, České Budějovice 370 01),  
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 4200143282/6800 Sberbank dříve Volksbank Č.Budějovice

  On-line formulář - žádost o potvrzení daru

Církevní sbírky

Církevní sbírky pro Diecézní charitu České Budějovice povoluje a vyhlašuje každý rok českobudějovický biskup. V určený termín se ve všech kostelích uskuteční předem ohlášená sbírka. Mimo to se vyhlašují mimořádné humanitární sbírky a to dle potřeby. Každoročně probíhá v období Tří králů charitní sbírka.