Bc. et Mgr. Radka Krygarová

  • Tel.: 387 203 315, 731 402 834

Organizace:


Seznam zařízení:

Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi - zástupkyně vedoucí Poradny Eva, sociální pracovník

Seznam služeb:

Poradna Eva - Sociální poradenství - zástupkyně vedoucí, sociální pracovník Poradna Eva - Terénní programy - zástupkyně vedoucí, sociální pracovník